ISO50

RSS

Pablo Delfos

Posted by Jon M


Great black & white images by Photographer Pablo Delfos.

1 Comment Leave A Comment

1

Rosemarie says:

December 5, 2012 at 10:05 pm

admin hovored:Žiadny ritue1l. Mysledm si, že je na prvfd pohľad jasne9, o čo sa jedne1, tak preto som nevysvetľoval nič pdonobre. Vo viacerfdch šte1toch Afriky majfa akfatny nedostatok vody a nie to ešte nejake9 vane, či sprchy. Len som chcel, aby ste si touto fotkou dňa predstavili, ako to tam asi vypade1.